สมาคมได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ทำความรู้จัก GFK

GFK เป็นบริษัทวิจัยขอมูลสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อเสียงติดอันดับที่ 5ของโลก มีเครือขายกระจายอยู ่ ทั่วโลกและได้เปิดดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมา  20 ปี เชี่ยวชาญในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิคส์รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรม "TATA Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี "

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ขอเรียนเชิญบริษัทผู้สนับสนุน,สมาชิกร้านค้า และพนักงานภายในบริษัท,ร้านค้าทุกท่านที่สนใจในกิจกรรม "TATA Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี "

ประชุมผู้สนับสนุนประจำปี2560

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงถึงแผนการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2560 ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน 


ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ Meeting Room (Mezzanine Floor)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของสมาคมฯ

เชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกิจกรรม T.A.T.A. Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี รับจำนวนจำกัดนะครับ

คำแนะนำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นเมื่อเข้าสู้ฤดูร้อน

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความประหยัด การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและยืดอายุเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคดังนี้

1. ควรถอดแผ่นกรองอากาศ ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

2. ควรเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. ตรวจเช็คคอยล์ร้อน (ตัวที่อยู่นอกบ้าน) ว่าไม่มีสิ่งของใดๆ ปิดขวางการระบายความร้อนโดยเด็ดขาด

4. หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ทำให้เกิดความร้อนเข้ามาให้ห้องปรับอากาศ เช่น เตารีด หม้อต้ม ฯลฯ

Pages