You are here

บทความ

คำแนะนำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นเมื่อเข้าสู้ฤดูร้อน

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความประหยัด การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและยืดอายุเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคดังนี้

1. ควรถอดแผ่นกรองอากาศ ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

2. ควรเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. ตรวจเช็คคอยล์ร้อน (ตัวที่อยู่นอกบ้าน) ว่าไม่มีสิ่งของใดๆ ปิดขวางการระบายความร้อนโดยเด็ดขาด

4. หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ทำให้เกิดความร้อนเข้ามาให้ห้องปรับอากาศ เช่น เตารีด หม้อต้ม ฯลฯ

ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน

เรื่องอุบัติเหตุในการทำงานเป็นเรื่องที่ประหลาดที่ว่าประหลาดก็คือ พวกเราจะไม่พูดถึงมันและไม่ให้ความสำคัญกับมันเลย จนกระทั่งเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดมีกระแสในหมู่พวกเราว่าจะต้องใส่ใจระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังพูดกันว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าว

การติดตั้งโปรแกรม E-Service สำหรับ Windows 7-8

การติดตั้งโปรแกรม E-Service สำหรับ Windows 7-8 สามารถทำได้โดยดาวน์โหลด์ไฟล์คู่มือข้างล่างนี้แล้ว ให้ทำการดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด

หากมีข้อสงสัยสามารถเขียนข้อความลงในช่องแสดงความเห็นด้านล่างได้นะครับ

Tags: 

พาณิชย์เจาะตลาด"กาตาร์"ประเทศที่รวยสุดในโลก ชี้เครื่องปรับอากาศยอดขายพุ่ง 209%

พาณิชย์เจาะตลาด"กาตาร์"ประเทศที่รวยสุดในโลก เผยเศรษฐกิจแข็งแกร่งโตเฉียด 10% ลุยแผน 5 ปี ผุดท่าเรือ-สนามบิน-เครืองข่ายรถไฟรองรับฟุตบอลโลก ชี้เครื่องปรับอากาศยอดขายพุ่ง 209%

Amena

คำแนะนำวิธีปฏิบัติเครื่องปรับอากาศหลังน้ำลด จาก บริษัท ลาโก้มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เฉลี่ยทุกข์

The flood

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์กับผู้ประสบภัย อ.บ้านแพรก จ.ลพบุรี

วันออกพรรษา

การประกอบพิธีในวันออกพรรษา
การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตักบาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน ไปทำบุญที่วัด ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนา และมีการตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้น
ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา มีที่นิยมปฏิบัติอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑. ประเพณีตักบาตรเทโว
๒. ประเพณีเทศน์มหาชาติ
การตักบาตรเทโว จะกระทำกันในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือหลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ประวัติความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโว

วันเข้าพรรษา

เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

buddha

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ,พระวัปปะ,พระภัททิยะ,พระมหานาม และ พระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกนฑัญญะ ได้บรรลุธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" (อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า) ถือว่าวันนี้มี พระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือมีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เ

Pages