กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตด้วย Smart Business Model สำหรับผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย”  ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 60  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BSC ชั้น  1  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

สมาคมได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ทำความรู้จัก GFK

GFK เป็นบริษัทวิจัยขอมูลสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อเสียงติดอันดับที่ 5ของโลก มีเครือขายกระจายอยู ่ ทั่วโลกและได้เปิดดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมา  20 ปี เชี่ยวชาญในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิคส์รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรม "TATA Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี "

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ขอเรียนเชิญบริษัทผู้สนับสนุน,สมาชิกร้านค้า และพนักงานภายในบริษัท,ร้านค้าทุกท่านที่สนใจในกิจกรรม "TATA Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี "

ประชุมผู้สนับสนุนประจำปี2560

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงถึงแผนการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2560 ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน 


ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ Meeting Room (Mezzanine Floor)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของสมาคมฯ

เชิญชวนสมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกิจกรรม T.A.T.A. Family Day Trip อิ่มตา อิ่มท้อง อิ่มบุญ @กาญจนบุรี รับจำนวนจำกัดนะครับ

Pages