You are here

ประชุมผู้สนับสนุนประจำปี2560

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงถึงแผนการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ในปี 2560 ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน 


ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.30 น. ณ Meeting Room (Mezzanine Floor)


 โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Image: