ภาพกิจกรรม สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย นำโดยท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร ได้มอบทุนการศึกษา มุ้งและผ้าห่มนวม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ท่านนายกดนัย เหลืองโสภากร คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ท่านประธานชัยวัฒน์และคณะ(ชมรมผู้ค้าและบริการเครื่องปรับอากาศ) ได้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อมอบมุ้ง-ผ้าห่มนวม จำนวน 56 ชุด ชุดละ 415 บาท ( 23,240 บาท ) และทุนการศึกษา จำนวน 56 ทุน ทุนละ 500 บาท ( 28,000 บาท ) นวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 51,240 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ ขอบุญกุศล ที่ท่านร่วมกันทำในครั้งนี้จงดลบันดาล ความสุข ความเจริญความสมบูรณ์ มาสู่ท่านและครอบครัวทุกๆท่าน

วัน/เวลา: 
Sun, 20/03/2016 - 07:26
สถานที่: 
โรงเรียนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเจรจาการค้าธุรกิจเพื่อขยายฐานการค้า (Business Matching) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมเดินทางเจรจาการค้า กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2559  สส

กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกับ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษากระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานที่ จ.ระยอง

วัน/เวลา: 
Wed, 21/01/2015 - 09:00
สถานที่: 
โรงงานแอลจี ปลวกแดง จ.ระยอง

เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการของ PANASONIC

wink  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง 306 ชั้น3 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท โปรดสำรองที่นั่งจำนวนจำกัด  enlightened

Pages