สังสรรค์ปีใหม่สมาคมฯ 2014

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00-22.00 น. บัตรเข้างานเลี้ยงราคา 800 บาท ธีมงาน ปาร์ตี้ย้อยุค @ โรงแรมเมเปิ้ล ถ.ศรีนครินทร์ บางนา-ตราด กม.4

ขอเชิญสมาชิกผู้ประกอบการค้าเครื่องปรับอากาศเข้าร่วมสัมมนา

              สมาคม ฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา  ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2557.  รวม 3 วันตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น  ณ. โรงแรม  Maple ห้องเมเปิล3A ถนนบางนา - ตราด กม.ที่ 4

(ฟรี....โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)     (สมาชิกผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา  โปรดติดต่อที่สมาคม ฯ (คุณแหม่ม) หรือT. 084-3353300)

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ จ.ตรัง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ.ศูนยพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
 วันที่ 24,25 ตุลาคม 2557
 

ภาพการสัมมนาที่ จ.สมุทรปราการ

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันที่  19,20 กันยายน   2557 ได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีมีผู้เข้าอบรม

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มีการเลือกตั้งนายกใหม่แทน นายสมภพ โปษยานนท์ ที่ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งมา 2 สมัย ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นมติเอกฉันท์ คือนายดนัย เหลืองโสภากร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปี 2558-2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

                            วันที่  19,20 กันยายน   2557

                                                                       กำหนดการจัดสัมมนา

วันที่  19  กันยายน  2557

08.00 น. ลงทะเบียนหน้างาน

งานสัมมนาเชิงวิชาการ จ.พิษณุโลก

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จ.พิษณุโลก

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในวันพฤหัสที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557

วิทยากรบรรยายจาก Fujitsu , Gree , Samsung , Daikin , Dot bamboo 

โดยมีเข้าร่วมงานสัมมนา 17 ร้านค้า จำนวน 40 คน 

Semina Pisnulok & Bangkok

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA)

จัดอบรมสัมมนาพร้อมกัน 2 แห่งในเวลาเดียวกัน

ระหว่างจ.พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร

Pages