อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จ.ขอนแก่น

สมาคมฯขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯที่มีความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยบริษัทผู้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และยังสามารถนำไปเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ สินค้าชนิดใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปทดแทนได้

          สมาคมฯมองเห็นถึงความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกฯมีระดับความรู้ในวิชาชีพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาที่เกิดในอาชีพและท้องถิ่น เพื่อที่สมาคมฯจะได้ประสานและหาทางช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

 

หลักสูตรตราสัญลักษณ์

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ยกระดับมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อเข้าสู่ AEC" และให้ได้มาตรฐานของสมาคมฯ สำหรับตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องฝึกอบรม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) คลองเตย กทม.

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดสัมมนาอบรมเชิงวิชาการให้กับร้านค้าและช่างเครื่องปรับอากาศ จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการขึ้นที่ภายในศูนย์พัฒนาฯ การจัดการงานครั้งนี้ได้รับการผลักดันแรงสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายภิญโญ สะตะพันธ์ และทีมงาน ทำให้งานสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ต้องขอขอบคุณอย่

การอัพเดทข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์*

เรียนสมาชิกทุกท่าน

เนื่องจากทางสมาคมฯ ได้จัดทำระบบทดสอนออนไลน์ขึ้นมา จึงต้องการปรับปรุงของข้อมูลของสมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อสิทธิประโยชน์ในการทดสอบ โดยทางสมาคมจะขอให้สมาชิกเพิ่มข้อมูลชื่อ-สกุล และข้อมูลเบื้องต้นเพื่อบันทึกไว้ โดยสมาชิกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. login เข้าระบบ
2. เปิดหน้าข้อมูลส่วนตัว link แล้วเลือก Edit
3. เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์ และกดปุ่มบันทึก (ข้อมูลที่ระบบต้องการจะมีเครื่องหมาย * สีแดงกำกับเอาไว้

ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) มีกำหนดจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายครั้งที่ 233

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) มีกำหนดจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายครั้งที่ 233 ณ ไดกิ้นอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (การรับฟังนโยบายการจัดซื้อจากผู้ซื้อ และการจัดแสดงชิ้นส่วนทั้งผู้ซื้อ และผู้ผลิต) ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 รายละเอียดตามแนบ

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา ฟรี!!!!

เรียน ท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทุกท่าน 

 

เรียนเชิญสมาชิกและผู้มีเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เรียนเชิญสมาชิกและผู้มีเกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557

 

ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557  ณ.สโมสรทหารบก (ถ.วิภาวดี-รังสิต)

กำหนดการ

                18.00-18.15 น.    นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

                18.15-19.00 น.    ตัวแทนหน่วยราชการและผุ้สนับสนุน กล่าวถึงสมาคมฯ

                19.00-21.00 น.    โชว์บนเวที,แดนซ์,เชิญร่วมรับประทานอาหาร

                21.00-22.00 น.    แจกของรางวัลมากมาย, ปิดงาน

 

งานสัมมนา เรื่อง ผนึกกำลังสร้างธุรกิจไทยแกร่ง

เรียน  สถาบัน/สมาคม ผู้ประกอบการ และหน่วยร่วมทุกท่าน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการจัดงานสัมมนา
                   2. แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา
         
            ด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง ผนึกกำลังสร้างธุรกิจไทยแกร่ง

Pages