เชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศ

ด้วยสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดเปิดอบรมยกมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร “ยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ” ในรุ่นที่ 1-2/57  รับเข้าอบรมรุ่นละ 25 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ  3 วัน  โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ  800  บาท (ฟรีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Industrial Technology Trend and LabVIEW

หากเป็น นักธุรกิจ SME  วิศวกร นักวิจัย และไม่อยากตก Trend  
 

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Metalex 2013

ขอเชิญพบกับงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการลิตไทย (Thai Subcon)

ขอแสดงความเสียใจ

 เนื่องจากคุณแม่สี  แซ่อึ้ง (คุณแม่ภรรยาคุณเฉลิมพล   ทองใบ) ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ.วัดตรีทศเทพ  ศาลา 9 ตั้งแต่วันที่  5-10 พฤศจิกายน 2556 สวดพระอภิธรรมศพเวลา 19.00 น. และทางสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2556 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริ

Fujitsu จัดอบรม Inverter

การเปิดอบรมสัมมนาโดยทีมงานของ FUJITSU เกี่ยวกับเรื่อง INVERTER ในวันพุธที่ 6 พย.

ประชาสัมพันธ์ PM Award

ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา  คุณจินตนา ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ยูนิแอร์(Uni-Aire)  เข้ารับรางวัลผู้

RHVAC2

Golf @ Lake Wood

กอล์ฟสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 11.30 น. สนามกอล์ฟเลควูด บางนา กม.18

Pages